سامانه ثبت نام دانش آموزان جدید و رزرو دانش آموزان فعلی

مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام

منطقه دو آموزش و پرورش استان تهران

سال تحصیلی 99-98

کد ملی دانش آموز:
کد ملی بصورت پیوسته وارد شود.
مثال:  0019600948


مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام   
Imam Sadiq Educational Complex
تلفن روابط عمومی:    02188087312
تلفن پشتیبانی فنی:    02188561997
پشتیبانی فنی:   support@esadiq.ir