سامانه ثبت نام دانش آموزان جدید و رزرو دانش آموزان فعلی

مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

منطقه دو آموزش و پرورش استان تهران

آغاز پیش ثبت نام اینترنتی از تاریخ 10 اسفند ماه 1400

warning

   
تلفن روابط عمومی:    02188087312
تلفن پشتیبانی فنی:    02188561997
پشتیبانی فنی:   support@esadiq.ir