سامانه ثبت نام دانش آموزان جدید و رزرو دانش آموزان فعلی

مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

منطقه دو آموزش و پرورش استان تهران

آغاز پیش ثبت نام اینترنتی از تاریخ 22 بهمن 1400
پیش ثبت نام تنها برای مدارس تهران می باشد

   
تلفن روابط عمومی:    02158216
تلفن پشتیبانی فنی:    02188561997
پشتیبانی فنی:   support@esadiq.ir